Disclaimer

Deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De teksten zijn gebaseerd op naar mijn mening betrouwbare bronnen. Toch kan het zijn dat er fouten in de tekst staan, want bronnen zijn nooit onfeilbaar en ik ben dat ook niet. Stuit je op een fout in de tekst, laat dit dan gerust weten via het contactformulier, dan zal ik de zaken nogmaals verifiëren en indien nodig verbeteren.

Ik ben echter niet verantwoordelijk voor eventuele problemen die uit verkeerde informatie mochten voortkomen. Deze website is primair gemaakt ter informatie en educatie, maar claimt geen volledigheid te leveren of louter onweerlegbare feiten te presenteren. Dat zou ook niet mogelijk zijn.

De website bevat tevens een groot aantal uitgaande links. Voor foutieve informatie geleverd in de bronnen achter deze links ben ik evenmin verantwoordelijk.

Geschiedenis is een vakgebied waarbij de historicus soms moet kiezen uit meerdere opvattingen over het hoe en waarom van bepaalde gebeurtenissen. Vaak draait het om het geven van een zo goed mogelijk beeld van ‘hoe het geweest zou kunnen zijn’ of ‘hoe het waarschijnlijk is gegaan’ en bestaat er geen beeld van ‘zo was het beslist en zeker’.  Historama Rond 1900 sluit daar op aan, al zal ik in bepaalde gevallen verschillende meningen over ‘hoe het waarschijnlijk zat’ naast elkaar zetten. Men dient echter te allen tijde rekening te houden met de beperkingen van het vakgebied geschiedenis.

 

Groetjes,

Anne-Claire

 

 

 

Deze pagina is gepubliceerd op 10 september 2019.