Home » Site

Over deze site

In deze afdeling vind je allerlei van toepassing zijnde informatie over de organisatie achter Rond 1900. Klik op de buttons links in het menu voor de bijbehorende informatie of hulpmiddelen.


 

Varenna 

Hier kun je meer lezen over mij, de auteur van deze site.

 

Contact

Gebruik het contactformulier op deze pagina om mij een bericht te sturen.

 

Links

Kijk hier voor interessante links naar andere sites of artikelen

 

Work in progress

In oktober 2011 ben ik begonnen aan deze site. De bedoeling daarbij was niet om deze in een keer helemaal af te maken. Dat is, gezien de grote hoeveelheid mogelijke onderwerpen ook niet mogelijk. Het is dus werk in uitvoering en ik hoop nog lange tijd informatie toe te kunnen voegen. Neem over een tijdje dus gerust nog eens kijkje als je wilt weten wat er ondertussen aan onderwerpen zijn bijgekomen!

 

Disclaimer

Deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De teksten zijn gebaseerd op naar mijn mening betrouwbare bronnen. Toch kan het zijn dat er fouten in de tekst staan. Ik ben daarmee echter niet verantwoordelijk voor eventuele problemen die uit verkeerde informatie mochten voortkomen. Deze website is gemaakt ter informatie en claimt geen volledigheid af te leveren of louter onweerlegbare feiten te presenteren. Stuit u op een fout in de tekst, laat dit dan weten via het contactformulier.

Deze website bevat tevens een groot aantal uitgaande links. Voor foutieve informatie geleverd in de bronnen achter deze links ben ik evenmin verantwoordelijk.